• 1


  Vi upplever en bra komfort vid en temperatur på 20-23 grader. Det är denna temperatur vi trivs i och vill betala så lite som möjligt för att behålla (grön färg)

  Vänster sida reflekterat vinterhalvåret - Ute temperaturen sjunker från 17°C ner till DUT, för att sedan gå upp till 17°C igen i slutet av våren (blå färg).

  Under denna period är det värmebehov, då behöver vi tillföra värme allt eftersom temperaturen sjunker. Under vår och höst är det litet behov, vinter stort behov (röd färg).

  Höger sida reflekterar sommarhalvåret - Ute temperaturen stiger från 17°C till 25 - 30°C under högsommaren för att sedan sjunka till 17°C i slutet av sommaren (röd färg). Under denna period är det kylbehov (blå färg)
 • 2


  1977 slutade jag gymnasiet och började jobba som industrielektriker fram till 1985, då jag återgick till skolbänken ytterligare ett år. 1986 började jag som servicetekniker i VVS-branschen och fortsatte med det fram till 2004 då jag bytte från entreprenadsidan till konsultsidan.

  Mina 25 år i branschen har inneburet att jag gått från praktisk erfarenhet till teoretisk förståelse. Under 2005 blev jag uppmuntrad av en arbetskollega att hjälpa till med en utbildning, vilket jag är väldigt tacksam för i dag, eftersom det var då jag fick upp intresset för utbildningskonceptet. På senare år har utbildning blivit en stor del av min arbetstid.

  Under dem här 25 åren har hunnit läsa in Allmänbehörighet El – ABL, Certifierad energiexpert K och Riksbehörighet OVK.
 • 3


  För några år sedan fick jag en förfrågan av Roger Jensen i Bromölla kommun om man skulle kunna utveckla ett nytt utbildningskoncept för drifttekniker. En utbildning med inriktning på mer praktisk utbildning, anpassat till den dagliga verksamheten. Något vi idag kallar: Driftsutveckling enligt Bromölla modellen.

  Vi tog med oss ett stort blädderblock och började titta igenom de tekniska installationerna. Vi gick igenom funktioner, bedömde status och utförde mätningar. Efteråt satte vi oss i fika rummet och tittade igen resultatet, så här fungerar anläggningen idag och ställde oss frågan: vad går att förbättra?

  Resultatet blev ett enkelt underlag, dels med åtgärder som fixades till av teknikerna samt åtgärdsförslag för budgetering och projektering.

Niklas Lee Renfro